De christelijke kant van D66

Jezus in de woestijn (Chris Cook)

Thomas vouwde het enorme stuk papier dat van gemeentewege in hun brievenbus was beland open en bestudeerde de lijsten. ‘Weet je al wat je gaat stemmen?’ vroeg hij aan zijn geliefde.

‘Ik elk geval op een christelijke partij,’ antwoordde Nora.

‘Sinds wanneer stem jij op een christelijke partij?’ Thomas liet het papier zakken zodat hij Nora kon zien. Soms speelde ze een spelletje met hem en hij hoopte van haar gezicht te kunnen aflezen of dat nu ook zo was. ‘Je bedoelt CDA of Christenunie?’

‘Iemand is een christen door de daden die hij verricht, niet door zichzelf tot christen uit te roepen,’ meende Nora.

‘Dat is mooi gesproken...,’ overwoog Thomas, ‘maar welke partij bedoel je dan?’

Nora stak drie vingers omhoog en telde ze af. ‘Er zijn drie christelijke politieke partijen in Nederland. D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.’

‘Nora, je zegt soms hele verstandige dingen, maar volgens mij ben je nu volledig de draad kwijt.’ Thomas bleef zijn vriendin aankijken en zij lachte lief naar hem.

‘Oké,’ zei ze.

Thomas wachtte even maar toen hem duidelijk werd dat er van Nora’s kant niets meer kwam kon hij de weerstand niet onderdrukken om door te vragen. ‘Je moet het toch even uitleggen. Waarom is D66 een christelijke partij?’

‘Laten we het Grote Boek er even bijhalen,’ stelde Nora voor. ‘Wat zijn nou typische acties van Christus?’

‘Hij liep over het water,’ zei Thomas meteen.

‘Ja, haha, stem jij even lekker op een politicus die over het water loopt. Ik doelde op wat meer aardse zaken.’

‘Dan zul je ook wel niet bedoelen dat Hij opstond uit de dood...,’ zei Thomas.

‘Laten we beginnen met de eenvoudigste. «Zoekt, en gij zult vinden,» zei Christus. Is dat een oproep om achter een kerkelijk leider aan te lopen of je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen?’

‘Als dat de twee opties zijn kies ik de laatste,’ antwoordde Thomas. ‘Is dat wat Christus bedoelde?’

‘Hij was een voorvechter voor het individualisme. Heel veel van wat hij zegt is daarop gericht. Hij praat altijd over Ik Ben, nooit over laten we samen. Hij moedigde mensen aan los te komen van het collectief en hun eigen identiteit te zoeken. Daarom ging hij naar de bruiloft in Kana. Kana lag in Galilea, waar het meer gebruikelijk was dan in de streek rond Jeruzalem om buiten de eigen stam te trouwen. Hij veranderde water in wijn, een drank die het individualisme versterkt. Het gebruik van alcohol brengt de focus op jezelf, niet op de ander.’

‘Vind je dat niet een beetje vergezocht?’ vroeg Thomas.

‘Ik ben nog niet klaar. De meest opmerkelijke uitspraak van Christus was: «Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.» Dat klinkt nogal fors, of niet?’

Thomas zat langzaam te knikken en probeerde de gedachtegang van Nora te volgen.

‘Om Christus te volgen moet je dus breken met je familie. Dat wil niet zeggen dat je ze niet meer mag zien, maar dat je een eigen identiteit moet ontwikkelen. Dat is toch zo helder als glas?’

Thomas begon het grote papier weer op te vouwen en zei: ‘Ik hoor het gedachtegoed van D66.’

Nora ging onverstoorbaar verder. ‘En dan zijn goede vriend Johannes de Doper. Die zei: «Ik ben een roepende in eenzaamheid.»’

‘In de woestijn, toch?’ onderbrak Thomas haar.

‘Het Griekse woord is eremo, dat betekent eenzaamheid. Johannes is begonnen met de individualisering terwijl de farizeeën nog juist de nadruk leggen op het groepsverband.’

Thomas stond op en mikte de kandidatenlijst in de papierbak. ‘Ik hoor het al,’ zei hij. ‘D66 is de meest christelijke partij van Nederland.’

Nog geen reacties.
Reactie:

Naam (niet verplicht maar wel leuk, natuurlijk):

E-mailadres (voor directe plaatsing, e-mailadres wordt niet gepubliceerd):

En iets tegen spam-robots:
Welke hoort niet in het rijtje thuis?
1) arm 2) hand 3) koud 4) vinger 
Je ontvangt een e-mail waarmee je je reactie kunt bevestigen. Bevestigde reacties worden direct geplaatst en achteraf gemodereerd. Onbevestigde reacties worden bekeken door een moderator voordat ze worden geplaatst.