De eerste toespraak van de nieuwe paus

De nieuwe paus, een verrassing voor de wereld (Elisabeth Huffman)

Er werd over gespeculeerd, maar niemand had het echt verwacht: na het vrijwillige vertrek van paus Benedictus Zestien kozen de kardinalen tijdens het conclaaf een progressieve paus, een relatieve buitenstaander, maar wel één waarmee de katholieke kerk een kans maakt de eenentwintigste eeuw te overleven.

Hoezeer hij een man van deze tijd is, blijkt uit de toespraak waarmee hij zijn ambt zal aanvaarden. Deze toespraak is uitgelekt en wordt hieronder in zijn geheel weergegeven. De rede ademt de liefde en betrokkenheid zoals we die van Jezus kenden, maar die we vanuit Rome al lang niet gevoeld hebben. Kan het zijn dat deze paus werkelijk gezonden is door de Heer? Een reïncarnatie van apostel Petrus wellicht?

“Dierbare broeders en zusters uit Rome en de gehele wereld!

Laat ik beginnen tegen al mijn critici te zeggen, dat ik niet gekomen ben om de wetten af te schaffen, maar om ze in vervulling te laten gaan. De wetten zoals ze door de grote evangelisten uit de mond van Jezus Christus, onze lieve Heer, zijn opgetekend blijven onverminderd geldig. Het lijkt er echter op dat sommige belangrijke wetten zijn ondergesneeuwd, terwijl terloopse opmerkingen van onze Heer tot dogma zijn verheven. Laat mij orde scheppen in deze chaos.

De hoogste wet is die van de liefde: heb uw naaste lief gelijk uzelf. Deze wet gaat vóór alle andere, en bij twijfel dient deze als leidraad te gelden.

Elke liefde is gelijk. De Heer kijkt niet neer op de liefde tussen homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgenderisten, maar beschouwt deze als gelijkwaardig aan de liefde tussen man en vrouw. Ik roep de wereldlijke leiders op alle belemmeringen uit de weg te ruimen om een huwelijk mogelijk te maken tussen elk paar geliefden dat zijn leven wil delen. Ook de kerk zal vanaf heden dergelijke verbintenissen inzegenen.

De tijd dat homoseksualiteit een abominatie werd genoemd, ligt ver achter ons. Het Hebreeuwse volk was klein en kwetsbaar, en de oplossing daarvoor was snelle en veelvuldige voortplanting. Maar moeder Aarde zucht en steunt onder onze massieve overbevolking, dus de tijd om heen te gaan en ons te vermenigvuldigen is voorbij. Ook het voorbeeld van Onan, zoon van Juda, kan ik niet meer afkeuren.

Sommige regels die de kerk voorschrijft zijn niet religieus van oorsprong, maar praktisch. Deze regels zullen niet langer door de kerk worden verdedigd, maar worden gelaten aan de vrije keuze van elk individu, die in zijn eigen omgeving kan beoordelen hoe hij of zij met deze regels wil omgaan. Vandaag komt er een eind aan de dreigingen van de kerk met hel en verdoemenis.

Daarmee is het verbod opgeheven op gemeenschap vóór het huwelijk. In de tijd dat een pasgeborene voor zijn overleven afhankelijk was van de toewijding van de vader, was het billijk dat de vader zeker wist dat hij zijn eigen kind opvoedde. De praktijk wijst uit dat het in de meeste gevallen geen probleem oplevert wanneer dit niet het geval is, en bovendien kan een vrouw tegenwoordig haar kind zelfstandig opvoeden.

Wanneer de liefde tussen twee mensen een fysieke manifestatie krijgt, kunnen energieën gaan stromen die beide lieden tot ongekende spirituele hoogte kunnen brengen. Wanneer deze liefde bestendigt, geeft dat intens geluk en voldoening, maar wanneer deze ervaring gedeeld wordt met iemand naar wie het hart niet uitgaat, volgt leegte, spijt en schaamte. Laat deze wijsheid leidend zijn, en volg verder uw eigen hart bij het verkennen van de schoonheid van het leven, indachtig de vrije wil die de Allerhoogste u bij uw schepping heeft meegegeven.

Niet alleen is de wereld overbevolkt, lichamelijke gemeenschap draagt ook bij aan de verspreiding van ernstige ziektes. Hoewel het mijn voorkeur zou hebben als seks uitsluitend volgde op de liefde van het hart – alleen dan wordt immers de lichamelijke ervaring ingezet voor een spirituele verrijking – wordt het tijd om te benadrukken dat veilige seks beter is dan onveilige seks. Hitsige mannen van de wereld, gebruik een condoom!

De belangrijkste regel is die van liefde en dat geldt ook ten opzichte van het leven. Leven is heilig, maar niet tot elke prijs. De geboorte van een kind dat niet kan rekenen op de liefde van de ouders kan worden voorkomen. De keuze om een vrucht wel of niet te te voldragen is een gewetenskwestie tussen de moeder en de Heer, waar wij ons niet langer in mengen. De mens moet zijn vrije wil kunnen genieten zonder druk van buiten.

Het leven is van God gegeven, maar het komt met individuele vrijheid, en dat geldt ook het levenseinde. Door de technologische vooruitgang is er een nieuwe situatie ontstaan. Mensen leven lichamelijk langer dan waartoe hun geest is voorbestemd. Op het moment dat iemand klaar is met het volbrengen van zijn levensmissie, is het zijn voorrecht het lichaam achter te laten en terug te keren naar de Vader. Ook dit moet in liefde en ruimhartig door wereldse leiders worden gefaciliteerd.

Broeders en zusters, er waait een nieuwe wind. Jezus is liefde, God is liefde en uw liefde voor elkaar moet het licht zijn waarmee de duisternis voorgoed wordt verdreven. Wees dankbaar, heb vertrouwen, twijfel niet en het Koninkrijk Gods ligt aan uw voeten.

Dan tot slot: Urbi en Orbi, bedankt voor de bloemen en Live From New York, It’s Saturday Night!


Zo zou de toespraak van de nieuwe Paus er uit moeten zien! Fantastisch !
Margrietha van Huyzen | vrijdag 22 februari 2013, 13:55

Al aan gedacht je kandidatuur te stellen? Prima voor de boekenverkoop ! Leuk idee, die brief, doe zo verder!
leen | zaterdag 23 februari 2013, 19:24
Reactie:

Naam (niet verplicht maar wel leuk, natuurlijk):

E-mailadres (voor directe plaatsing, e-mailadres wordt niet gepubliceerd):

En iets tegen spam-robots:
Welke hoort niet in het rijtje thuis?
1) horen 2) olijfolie 3) zien 4) ruiken 
Je ontvangt een e-mail waarmee je je reactie kunt bevestigen. Bevestigde reacties worden direct geplaatst en achteraf gemodereerd. Onbevestigde reacties worden bekeken door een moderator voordat ze worden geplaatst.