Ik ben origineel, want everything is a remix

Star Wars is geïnspireerd op een Duitse film uit 1927 (Kirby Ferguson)

Mijn boeken zijn volledig origineel. Alles wat erin staat heb ik zelf verzonnen, en niemand heeft mij geïnspireerd met bij welk idee dan ook. Ditzelfde geldt voor alle boeken die ik geraadpleegd heb, alle films die ik gezien heb en alle muziek die ik ooit heb beluisterd. Want alle creaties zijn origineel, alle schilderijen, alle films, alle producten en alle uitvindingen. Wie dit allemaal gelooft mag zijn vinger opsteken. En een poosje in de hoek gaan staan. Het tegenovergestelde is waar, en daar wil ik een consequentie aan verbinden.

Nieuwe kunstuitingen ontstaan door het kopiëren, veranderen en opnieuw combineren van bestaande ideeën. Een grote schrijver uit het verleden zei het als volgt: “Alle ideeën zijn tweedehands, bewust en onbewust verzameld uit miljoenen bronnen. We vervuilen continu onze literatuur met onsamenhangende zinnen die we geleend hebben uit boeken uit een vergeten tijd en waarvan we nu denken dat die van onszelf zijn.” Dat was Mark Twain.

Dit fenomeen is van alle tijden en geldt voor alle kunstvormen. Publicist Kirby Ferguson heeft dit op een zeer onderhoudende manier in beeld gebracht in een vierdelige filmserie(tje) met de titel Everything is a Remix. Hij betoogt ook dat de huidige wetten die patenten en auteursrechten beschermen niet voldoen of in elk geval niet het doel bereiken dat ze nastreven. De patentenoorlog tussen Apple, dat zelf alles wat ze maken bij elkaar gejat heeft, en Samsung is er een goed voorbeeld van dat de patentenwetgeving vooruitgang niet stimuleert maar afremt.

Iedereen die op internet iets deelt via Twitter of Facebook loopt grote kans zich schuldig te maken aan het schenden van het auteursrecht. Vraag jij je af wie de rechthebbende is van de leuke foto, het mooi plaatje, het video’tje of stukje tekst dat je naar je vrienden stuurt? Kopiëren, transformeren en combineren, we doen het allemaal. Het is de nieuwe manier van kunst gebruiken, delen, hergebruiken en beleven. De wet is achterhaald. Vooruitlopend op aanpassing van de auteurswet aan de moderne tijd heb ik in de tweede druk van De Osiris Opdracht de bekende auteursrechtenverklaring aangepast. Er staat nog steeds:

-- Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Maar ik vind dat dit absolute verbod uit de tijd is. Daarom heb ik daaronder geschreven:

-- Wat wel mag, is het opdoen van inspiratie, opnieuw combineren en hergebruiken van ideeën, citeren met of zonder bronvermelding en/of knippen en plakken binnen redelijke grenzen, zolang dit gebeurt bij de creatie van een nieuw eigen werk. Everything is a remix.

Nog geen reacties.
Reactie:

Naam (niet verplicht maar wel leuk, natuurlijk):

E-mailadres (voor directe plaatsing, e-mailadres wordt niet gepubliceerd):

En iets tegen spam-robots:
Welke hoort niet in het rijtje thuis?
1) horen 2) olijfolie 3) zien 4) ruiken 
Je ontvangt een e-mail waarmee je je reactie kunt bevestigen. Bevestigde reacties worden direct geplaatst en achteraf gemodereerd. Onbevestigde reacties worden bekeken door een moderator voordat ze worden geplaatst.